Przykładowy dzień
w Euromedzie

Turnus rehabilitacyjny rozpoczyna się przyjazdem pacjentów do ośrodka – w godzinach popołudniowych.  Turnus rozpoczyna się kolacją, pozostawioną w pokoju
w przypadku przyjazdu w godzinach wieczornych. Indywidualne plany terapii przekazywane są pacjentom przez pracowników recepcji wraz z kluczami do pokojów.

Następnego dnia, po śniadaniu, rozpoczyna się rehabilitacja według otrzymanego planu.

Program rehabilitacji jest dostosowany do potrzeb i stanu pacjenta, opracowany jest indywidualnie dla każdego pacjenta zgodnie z zaleceniami lekarza oraz terapeutów.
Pacjenci objęci są nadzorem lekarskim.
Z Euromed Centrum Rehabilitacji współpracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy ukierunkowują
i nadzorują proces rehabilitacji i leczenia pacjentów.

Okłady żelowe, masaż terapeutyczny i zajęcia w kombinezonie terapeutycznym trwają około 120 minut. Ćwiczenia w Uniwersalnym Gabinecie Usprawniania Leczniczego – UGUL trwają do 30 minut, w UBSB – urządzeniu do bocznej stabilizacji bioder – również do 30 minut.
Kolejnym uzupełnieniem programu jest pionizacja pacjenta w pionizatorze.
Zabiegi w butach wibrostymulacyjnych trwają około 20 minut.
Do ciekawych i lubianych przez pacjentów ćwiczeń należą niewątpliwie zajęcia na platformie stabilometrycznej, czas ich trwania zależy od stanu i możliwości pacjenta.
Kolejnym elementem kompleksowego programu usprawniania medycznego jest terapia ręki. Pacjent pod nadzorem terapeuty doskonali swoje zdolności manualne, usprawniając zakres ruchu dłoni, chwytność palców. Uzupełnieniem tej terapii są dwugodzinne zajęcia plastyczne, które odbywają się dwa razy w tygodniu.
Pacjent może zapisać się również na konsultacje z logopedą.
Jeśli w badaniu wstępnym lekarz zleci dodatkowe zajęcia mogą być to zabiegi multiterapii, takie jak elektrostymulacja, laseroterapia, elektroterapia (TENS, Diadynamik, Jonoforeza, Interdyn), kinesiotaping oraz zabiegi za dodatkową opłatą z zakresu biofeedback.

Przedstawiona kolejność ćwiczeń jest przykładowa. Każdy pacjent ma indywidualny program zajęć. Większość zajęć odbywa się od godziny 8.15 do godziny 14.15.

W przypadku zachorowania pacjenta wzywamy lekarza bądź kierujemy pacjenta do pobliskiego ośrodka zdrowia.

Kilka razy w tygodniu pacjent wraz z opiekunem może wybrać się do Koszalina – do galerii handlowych, apteki, sklepu ze sprzętem medycznym.

Turnus kończy się badaniami lekarskimi, w których uczestniczą również terapeuci aby wspólnie z lekarzem ustalić zakres ćwiczeń i program rehabilitacji do wykonywania w domu. Pacjent otrzyma kartę informacyjną z opisem jego stanu sprzed turnusu oraz oceną poczynionych postępów i uzyskanych rezultatów.

Terapie stosowane w Centrum

N

Indywidualny program rehabilitacji

Program rehabilitacji jest indywidualnie ustalany dla każdego pacjenta zgodnie
z zaleceniami lekarza oraz terapeutów.

N

Profesjonalna kadra

Współpracujemy z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, którzy ukierunkowują
i nadzorują proces rehabilitacji
i leczenia pacjentów.

N

Całoroczne centrum rehabilitacji

Organizujemy 2 i 4 tygodniowe turnusy rehabilitacyjne. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty.

N

25 lat doświadczenia

Dzięki wieloletniej praktyce należymy do liderów w efektywnej rehabilitacji  pacjentów
z mózgowym porażeniem dziecięcym. Pierwsi zastosowaliśmy kombinezon w rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi.

N

Pacjenci z całego świata

W turnusach rehabilitacyjnych zorganizowanych przez Euromed uczestniczyli pacjenci z 57 krajów. 

N

Skuteczna opieka terapeutów

Podczas terapii z zastosowaniem kombinezonu terapeutycznego każdy pacjent pracuje indywidualnie z 2 lub 3 terapeutami. Pozostałe terapie, zabiegi i zajęcia przeprowadzane są dla pacjenta przez kolejnych 4 do 7 terapeutów.

Daty turnusów rehabilitacyjnych

Rehabilitacja ruchowa, w której uczestniczyłem w Euromedzie była dla mnie wyjątkowo korzystna jako, że znacznie wzmocniła moje mięśnie i nauczyła mnie utrzymywać poprawną postawę i poruszać się poprawnie.
Ze względu na postępy oraz przyjazne i entuzjastyczne podejście terapeutów wysoce cenię sobie czas spędzony na terapii w Euromedzie.

Edward z Irlandii

Euromed Centrum Rehabilitacji

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM REHABILITACJI

(+48) 94 722 25 00

info.euromed@gmail.com

ul. Kapitańska 61-63 76-034 Chłopy Polska