Euromed Centrum Rehabilitacji - kombinezon rehabilitacyjny EuroSuit

Centrum Rehabilitacji Euromed

Turnus rehabilitacyjny

rozpoczyna się przyjazdem pacjentów do ośrodka – w godzinach popołudniowych.  Zaczynamy kolacją, pozostawioną w pokoju w przypadku przyjazdu w godzinach wieczornych. Indywidualne plany terapii przekazywane są pacjentom przez pracowników recepcji wraz z kluczami do pokojów.

Następnego dnia, po śniadaniu, rozpoczyna się rehabilitacja według otrzymanego planu.

Program rehabilitacyjny

Program rehabilitacji jest dostosowany do potrzeb i stanu pacjenta, opracowany jest indywidualnie dla każdego pacjenta zgodnie z zaleceniami lekarza oraz terapeutów. Pacjenci objęci są nadzorem lekarskim.

Nasza kadra

Z Euromed Centrum Rehabilitacji współpracują wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy ukierunkowują i nadzorują proces rehabilitacji i leczenia pacjentów.

Euromed Centrum Rehabilitacji - wykwalifikowani specjaliści

Wykwalifikowani specjaliści

ukierunkowują i nadzorują proces rehabilitacji i leczenia pacjentów.
Zabieg Czas trwania
  • okłady żelowe
  • masaż terapeutyczny
  • zajęcia w kombinezonie terapeutycznym
120 min
  • UGUL
  • UBSB
  • pionizator
30 min
30 min
30 min
  • buty wibrostymulacyjne
20 minut
  • platforma
    stabilometryczna
czas trwania zabiegu
zależy od stanu
i możliwości pacjenta

Kompleksowym programem

usprawniania medycznego jest terapia ręki. Pacjent pod nadzorem terapeuty doskonali swoje zdolności manualne, usprawniając zakres ruchu dłoni, chwytność palców. Uzupełnieniem tej terapii są dwugodzinne zajęcia plastyczne, które odbywają się dwa razy w tygodniu.

Pacjent może zapisać się również na konsultacje z logopedą.

Jeśli w badaniu wstępnym lekarz zleci dodatkowe zajęcia mogą być to zabiegi multiterapii, takie jak elektrostymulacja, laseroterapia, elektroterapia (TENS, diadynamik, jonoforeza, interdyn), kinesiotaping oraz zabiegi za dodatkową opłatą z zakresu biofeedback.

Przedstawiona kolejność ćwiczeń jest przykładowa. Każdy pacjent ma indywidualny program zajęć. Większość zajęć odbywa się od godziny 8:15 do godziny 14:15.

W przypadku zachorowania pacjenta wzywamy lekarza bądź kierujemy pacjenta do pobliskiego ośrodka zdrowia.

Euromed Centrum Rehabilitacji - Facebook Euromed Centrum Rehabilitacji - Instagram

Translate »