Biosterowanie
funkcjonalne

Metoda BSF jest nowym sposobem korekcji różnych dysfunkcji organizmu. Zarówno metoda, jak i związana z nią aparatura, zostały poddane wszechstronnym badaniom klinicznym i uzyskały wysoką ocenę czołowych specjalistów w dziedzinie rehabilitacji leczniczej. Działając na zasadzie mechanizmów biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback), biosterowanie funkcjonalne stwarza pacjentowi niepowtarzalną możliwość obserwowania obrazu procesów przebiegających wewnątrz jego organizmu. Istota tego typu ćwiczeń polega na tym, że bieżące informacje o przebiegu danej funkcji są dostarczane do ośrodkowego układu nerwowego odmienną niż normalnie drogą. Odpowiedni program komputerowy przedstawia pacjentowi, w postaci obrazu i dźwięku, aktualnie ćwiczoną funkcję. Pacjent kojarzy w trakcie terapii swoje błędy i osiągnięcia porównując efekt akustyczny lub wizualny na monitorze komputera.

Pacjent w trakcie zabiegów uczy się sterowania konkretnymi, ćwiczonymi w danym momencie, czynnościami, których świadoma kontrola w wyniku procesu chorobowego została utracona lub uległa zaburzeniu.

Włączenie BSF do tradycyjnie stosowanych zabiegów i ćwiczeń rehabilitacyjnych pozwala podnieść efektywność usprawniania. Metoda nie wiąże się z przeciwwskazaniami, bowiem bazuje na naturalnych dla organizmu człowieka procesach ćwiczenia i samokontroli. Nowa technologia komputerowa stwarza możliwość takich ćwiczeń nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci w wieku już od 4-5 lat.

REAMED-M: zestaw BSF do diagnostyki i korekcji zaburzeń funkcji ruchu o różnej etiologii. Ma zastosowanie w rehabilitacji po urazach, infekcjach neurologicznych, intoksykacji ośrodkowego układu nerwowego, porażeniach występujących po udarach mózgu, urazach rdzenia kręgowego, w przypadku MPD, dziedziczonego drżenia i innych chorób chronicznych układu nerwowego, po operacyjnym usunięciu przykurczów oraz po innych zabiegach chirurgicznych wykonanych na układzie ruchu.
Zestaw ten pozwala jednocześnie kontrolować i ćwiczyć dwie grupy mięśni (agonista i antagonista), w zależności od tego, czy mięsień ma wzmożone czy osłabione napięcie, pacjent podczas wykonywania ruchu stara się adekwatnie zmniejszyć lub zwiększyć poziom EMG ćwiczonych mięśni.

Daty turnusów rehabilitacyjnych

Nazywam się Amir i przyjeżdżam do Euromedu odkąd skończyłem 6 lat.
Ćwiczenia w kombinezonie Adeli zapewniane przez wysoce wykwalifikowanych terapeutów pomogły mi w chodzeniu i poprawiły mój ogólny stan fizyczny.
Jestem wdzięczny za ten rodzaj usług, który dostarczają.

Amir ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Euromed Centrum Rehabilitacji

MIĘDZYNARODOWE CENTRUM REHABILITACJI

(+48) 94 722 25 00

info.euromed@gmail.com

ul. Kapitańska 61-63 76-034 Chłopy Polska